Velkommen til Lægemagasinet

Lægemagasinets skribenter, som primært findes blandt landets førende speciallæger, tilstræber at beskrive sidste nye viden og forskning inden for diagnostik, behandling og håndtering af patienter i almen praksis samt ved offentliggørelse af forskningsresultater og faglige nyheder af relevans for den praktiserende læge.

Lægemagasinet Nr. 1 2021

ISSN: 0902-1787 Læs bl.a. om: Formanden for PLO ønsker mange flere kolleger, STEP 1-studiet, SGLT-2 inhibitor ved hjertesvigt og den...
Læs mere

Lægemagasinet Nr. 5 2020

ISSN: 0902-1787 Årets temaudgave om diabetes 
Læs mere

Lægemagasinet Nr. 4 2020

ISSN: 0902-1787 Læs i årets sidste udgivelse bl.a. om: Overvægt og fedme, Hvordan skal vi screene for hypertension og Mindre...
Læs mere

Lægemagasinet Nr. 3 2020

Læs i denne udgivelse bl.a. om: Covid-19 og diabetes, Helicobacter pylori og ventrikel cancer og Uhensigtsmæssig behandling af forhøjet blodtryk. 
Læs mere

Lægemagasinet Nr. 2 2020

Læs i denne udgivelse bl.a. om: Covid-19 og diabetes, Helicobacter pylori og ventrikel cancer og Uhensigtsmæssig behandling af forhøjet blodtryk. 
Læs mere

Lægemagasinet Nr. 1 2020

Læs bl.a.: E-konsultationer eksploderer – godt eller skidt? Oral semaglutid og Forebyggelse af type 2 diabetes med livsstilsændringer:Hvad hjælper?
Læs mere

Lægemagasinet Nr. 5 2019

Temahæfte om behandling af type 2 diabetes 
Læs mere

Lægemagasinet Nr. 4 2019

I denne udgivelse kan du bl.a. læse følgende artikler: Familiær Hyperkolesterolæmi – Skal børnene behandles? og Hvilken indflydelse har mælkeprodukter...
Læs mere

Lægemagasinet Nr. 3 2019

Læs i dette nummer: Klassifikation af personer med Diabetes mellitus, Salt, blodtryk, kardiovaskulær sygdom og dødelighed, To ud af tre...
Læs mere

Lægemagasinet Nr. 2 2019

Læs bl.a. i dette nummer om: SGLT-2 hæmmere, Medicinsk behandling af ADHD – hvorfor stopper patienterne behandlingen? Danmark har en...
Læs mere

Lægemagasinet Nr. 1 2019

I denne udgivelse kan du læse om: Behandling med SGLT-2 hæmmere ved type 2 diabetes, Påvirker et tilskud af omega-3-fedtsyrer...
Læs mere

Lægemagasinet Nr. 5 2018

Dette særnummer har fokus på type 2 diabetes, på baggrund af de nye kliniske retningslinjer udarbejdet af Dansk Selskab for...
Læs mere

Lægemagasinet Nr. 4 2018

Læs i dette nummer bl.a. om: Kliniske retningslinjer og kardiovaskulære endepunktsstudier ved type 2 diabetes, Acetylsalicylsyre og primær prævention af...
Læs mere

Lægemagasinet Nr. 3 2018

Læs bl.a. i dette nummer om: Smertefuld perifer diabetisk polyneuropati, Rygning – risiko for type 2 diabetes – død og...
Læs mere

Lægemagasinet Nr. 2 2018

Læs i dette nummer: GLP-1 receptor agonisten Semaglutid – aktuelle og fremtidige perspektiver, Forebyggelse af nye kardiovaskulære hændelser med biologiske...
Læs mere

Lægemagasinet Nr. 1 2018

Læs i dette nummer: Et kig i krystalkuglen - behandling af type 2 diabetes i 2018, Kronisk hyperfagi og ufrivilling...
Læs mere

Lægemagasinet Nr. 6 2017

Læs om: Marihuana og død af hypertensionssygdom, Almen praksis skal holde tovene i national diabeteshandlingsplan og Behandling af KOL i...
Læs mere

Lægemagasinet Nr. 5 2017

Læs bl.a. om: De sociale medier rykker ind i konsultationen, Nye regler for kørekort ved diabetes, Diæt kan afhjælpe knæartrose...
Læs mere

Lægemagasinet Nr. 4 2017

Læs bl.a. om: Kardiologiske endepunktsstudier - diskussion af resultaterne præsenteret på EASDs møde, SPRINT-studiet, FCFSs mangeårige arbejde og præterm præeklampsi...
Læs mere

Lægemagasinet Nr. 3 2017

Læs i denne udgivelse bl.a.: Nyt om diabetesmedicin, Skal alle patienter med mild hypertensionhave blodtryksnedsættende behandling? Diabetespatienter og forebyggende statinbehandling,...
Læs mere