Velkommen til
Lægemagasinet

Lægemagasinets skribenter, som primært findes blandt landets førende forskere og speciallæger, tilstræber at beskrive sidste nye viden og forskning inden for diagnostik, behandling og håndtering af patienter i almen praksis samt ved offentliggørelse af forskningsresultater, guidelines og faglige nyheder af relevans for den praktiserende læge.

Seneste udgivelser