Dette særnummer har fokus på type 2 diabetes, på baggrund af de nye kliniske retningslinjer udarbejdet af Dansk Selskab for
Læs i dette nummer bl.a. om: Kliniske retningslinjer og kardiovaskulære endepunktsstudier ved type 2 diabetes, Acetylsalicylsyre og primær prævention af
Læs bl.a. i dette nummer om: Smertefuld perifer diabetisk polyneuropati, Rygning – risiko for type 2 diabetes – død og
Læs i dette nummer: GLP-1 receptor agonisten Semaglutid – aktuelle og fremtidige perspektiver, Forebyggelse af nye kardiovaskulære hændelser med biologiske
Læs i dette nummer: Et kig i krystalkuglen - behandling af type 2 diabetes i 2018, Kronisk hyperfagi og ufrivilling
Læs om: Marihuana og død af hypertensionssygdom, Almen praksis skal holde tovene i national diabeteshandlingsplan og Behandling af KOL i
Læs bl.a. om: De sociale medier rykker ind i konsultationen, Nye regler for kørekort ved diabetes, Diæt kan afhjælpe knæartrose
Læs bl.a. om: Kardiologiske endepunktsstudier - diskussion af resultaterne præsenteret på EASDs møde, SPRINT-studiet, FCFSs mangeårige arbejde og præterm præeklampsi
Læs i denne udgivelse bl.a.: Nyt om diabetesmedicin, Skal alle patienter med mild hypertensionhave blodtryksnedsættende behandling? Diabetespatienter og forebyggende statinbehandling,
Læs bl.a. i dette nummer: COX-1 versus COX-2 hæmning af Hans Ibsen, PCSK 9 hæmmere og behandling af forhøjet LDL