Lægemagasinet Nr. 6 2016

Læs bl.a. om:
Fremtidens læge er attraktiv, effektiv, samarbejdende og tilgængelig,
DEVOTE – et kardiovaskulært endepunktstudie der
sammenligner insulin Tresiba® versus insulin Lantus®,
T-celle-baseret immunterapi og medicinsk cannabis.