Lægemagasinet Nr. 3 2017

Læs i denne udgivelse bl.a.: Nyt om diabetesmedicin, Skal alle patienter med mild hypertension
have blodtryksnedsættende behandling? Diabetespatienter og forebyggende statinbehandling, Palliativ indsats til børn og unge, Rationel anvendelse af antibiotika samt Rytmisk musik og dans til behandling af Parkinsonpatienter