Lægemagasinet Nr. 1 2016

Lægemagasinet har taget temperaturen på de fem regioners håndtering af borgere, der har brug for assistance fra sundhedsvæsenet i forbindelse med akutte skader eller sygdomme. Læs om ligheder og forskelle ved fedmebehandling og om steroid diabetes – en drilagtig og besværlig form for diabetes. Få en gennemgang af SPRINT studiet og læs en opdatering på vaccinationsforebyggelse af lungebetændelse hos KOL-patienter.