Læs i dette nummer: GLP-1 receptor agonisten Semaglutid – aktuelle og fremtidige perspektiver, Forebyggelse af nye kardiovaskulære hændelser med biologiske
Læs i dette nummer: Et kig i krystalkuglen - behandling af type 2 diabetes i 2018, Kronisk hyperfagi og ufrivilling
Læs om: Marihuana og død af hypertensionssygdom, Almen praksis skal holde tovene i national diabeteshandlingsplan og Behandling af KOL i
Læs bl.a. om: De sociale medier rykker ind i konsultationen, Nye regler for kørekort ved diabetes, Diæt kan afhjælpe knæartrose
Læs bl.a. om: Kardiologiske endepunktsstudier - diskussion af resultaterne præsenteret på EASDs møde, SPRINT-studiet, FCFSs mangeårige arbejde og præterm præeklampsi
Læs i denne udgivelse bl.a.: Nyt om diabetesmedicin, Skal alle patienter med mild hypertensionhave blodtryksnedsættende behandling? Diabetespatienter og forebyggende statinbehandling,
Læs bl.a. i dette nummer: COX-1 versus COX-2 hæmning af Hans Ibsen, PCSK 9 hæmmere og behandling af forhøjet LDL
Udvalgte artikler: Valg af antidiabetikum ud fra type 2 diabetes patientens fænotype, Kardiovaskulære risici ved NSAID behandling og om hvordan
Læs bl.a. om:Fremtidens læge er attraktiv, effektiv, samarbejdende og tilgængelig, DEVOTE – et kardiovaskulært endepunktstudie dersammenligner insulin Tresiba® versus insulin
Aktiv dødshjælp? Læs Ole Hartlings indlæg, læs også om medicinoverforbrugshovedpine, polyfarmaci og ældre, og få bl.a. et bud på yoga's