Læs i denne udgivelse bl.a. om: Covid-19 og diabetes, Helicobacter pylori og ventrikel cancer og Uhensigtsmæssig behandling af forhøjet blodtryk. 
Læs bl.a.: E-konsultationer eksploderer – godt eller skidt? Oral semaglutid og Forebyggelse af type 2 diabetes med livsstilsændringer:Hvad hjælper?
Temahæfte om behandling af type 2 diabetes 
I denne udgivelse kan du bl.a. læse følgende artikler: Familiær Hyperkolesterolæmi – Skal børnene behandles? og Hvilken indflydelse har mælkeprodukter
Læs i dette nummer: Klassifikation af personer med Diabetes mellitus, Salt, blodtryk, kardiovaskulær sygdom og dødelighed, To ud af tre
Læs bl.a. i dette nummer om: SGLT-2 hæmmere, Medicinsk behandling af ADHD – hvorfor stopper patienterne behandlingen? Danmark har en
I denne udgivelse kan du læse om: Behandling med SGLT-2 hæmmere ved type 2 diabetes, Påvirker et tilskud af omega-3-fedtsyrer
Dette særnummer har fokus på type 2 diabetes, på baggrund af de nye kliniske retningslinjer udarbejdet af Dansk Selskab for
Læs i dette nummer bl.a. om: Kliniske retningslinjer og kardiovaskulære endepunktsstudier ved type 2 diabetes, Acetylsalicylsyre og primær prævention af
Læs bl.a. i dette nummer om: Smertefuld perifer diabetisk polyneuropati, Rygning – risiko for type 2 diabetes – død og